Historia


1969

grundas Pszilosz Pszilosz György enskildt företag av namigaren György Pszilosz senior. Han startar ensam sin verksamhet med endast en svarv, i et källerutrymme i Budapest IX - distriktet.
Huvudverksammhet: reparation av hushollsmaskiner och mindre arbeten med svarv.


1985

Med mycke flit och uthållighet utvecklas företaget och expanderar sin verksammhet. Den ökande uppdragsmengden leder till at mer maskiner beskaffas och den nya och andra residensen öppnades. Även denna i IX distriktet och nu arbetar mellan 8 - 10 personer i det enskilda företaget.
Huvudverksammhet: Generell maskinell metallbearbetning sosom produktion av ersettningsdelar för tryckeriindustrien.


1990

Företaget utvidgar med en 3. verkstad i VIII distriktet. Härmed börjar även György Pszilosz junior (1989-1995) sin verksammhet som enskild företagare i familjen.
Huvudverksammhet: bearbetning med CNC-maskiner sidan om den traditionella verksammheten. is.


1996

Här börjar et värkligen synvert framsteg i företagets liv då de båda enskilda företagen sammansluts till PSZILOSZ Kft. (handelsbolag) Härifrån fortsätts verksammheten av spånavskiljande bearbetning med först 15 och sedan 20 anställda.
Huvudverksammhet: efter en snabb teknisk untveckling, på den nya nestan 1000 m? stora produktionsarealen, upstog en stark och stadig verksammhetsprofil på produktion av Ersättningsdelar.

 

Våra målsättningar:

Vi vill bibehålla våra 2 främsta verksammhetområden; som tilverkning av enskilda delar, för papper och tryckeri industrin, såsom serieproduktion av av komponenter med hlälp av CNC - styrda maskiner. Vi planer bland annat at bredda erbjudandet på våran upskattade snabb-cervice av ersättningsdelar för tryckerimindustrien, genom at bygga up et lager, av dom mest efterfrågade delarna och utöka vår CNC-teknologi baserande produktionsverksammhet sammt leverantörsverksammhet, - specielt i riktning automobil-industrin. Som en led i att uppnå våra målsättning tänker vi på at beskaffa ytterligare EMCO CNC-maskiner.